અમિત શાહે આજે ફરી ચૂંટણી સભાઓ ગજવી દીદીને આડેહાથ લીધી

April 13, 2021 1475

Description

દેશ બનેલી ભયાવહ કોરોના સ્થિતિ વચ્ચે પણ જામેલાં ચૂંટણી જંગમાં એક પણ રાજકીય નેતાઓ ઉણા નથી ઉતરી રહ્યા. અમિત શાહે આજે ફરી ચૂંટણી સભાઓ ગજવી દીદીને આડેહાથ લીધી.

Leave Comments

News Publisher Detail