કોરોના મુદ્દે કેન્દ્રીય સ્વાસ્થ્ય મંત્રીની 11 રાજ્યમાં બેઠક, ગુજરાત પણ શામેલ

April 7, 2021 1115

Description

કોરોના મુદ્દે કેન્દ્રીય સ્વાસ્થ્ય મંત્રીની બેઠક રાખવામાં આવશે. ગુજરાત સહિત 11 રાજ્યના સ્વાસ્થ્યમંત્રી સાથે બેઠક યોજી. દેશના 11 રાજ્યમાં કોરોનાના 90% કેસ નોંધાયા. PMની બેઠક પહેલા આજે સ્વાસ્થ્યમંત્રીઓની બેઠક યોજાશે. આવતીકાલે PMની રાજ્યોના CM સાથે બેઠક યોજાશે.

Leave Comments

News Publisher Detail