સુરત મનપા દ્વારા ખાણીપીણી ધારકોના કરાયા ટેસ્ટ

September 21, 2020 1085

Description

સુરતમાં સંક્રમણ કાબૂમાં લેવા માટે સુપર સ્પ્રેડર્સના ટેસ્ટ કરવામાં આવી રહ્યાં છે. સુરત મનપા દ્વારા ખાણીપીણી ધારકોના ટેસ્ટ કરાયા છે.

Leave Comments

News Publisher Detail