સુરતના લાલગેટમાં આર્થિક તંગીના કારણે યુવકે ATM તોડવાનો પ્રયાસ કર્યો

April 5, 2021 1715

Description

સુરતના લાલગેટમાં ATM તોડવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો. આર્થિક તંગીના કારણે યુવકે ATM તોડવા પ્રયાસ કર્યો હતો. પત્નીના ટોણાથી કંટાળી નાણાં કમાવવા કિમીયો અપનાવ્યો. લાલગેટ પોલીસે યુવકની ધરપકડ કરી લીધી છે.

Leave Comments

News Publisher Detail