વાંકાનેર મામલતદાર કચેરી છેલ્લા ત્રણ માસથી મામલતદાર વિહોણી

June 9, 2021 500

Description

મોરબીના વાંકાનેર મામલતદાર કચેરી છેલ્લા ત્રણ માસથી મામલતદાર વિહોણી છે.  31 માર્ચમાં મામલતદાર નિવૃત્ત થયા બાદ જગ્યા ખાલી છે. ઈન્ચાર્જ મામલતદારથી કામગીરી ચાલે છે. જાતિના દાખલા, આવકના દાખલા, નોનક્રિમિ લિયેર સર્ટિફિકેટ જેવા રોજીંદા કામોને અસર થઇ રહી છે. તાકીદે મામલતદારની નિમણૂક કરવા વાંકાનેરવાસીઓની માંગ છે.

Leave Comments

News Publisher Detail