આજે ભારતમાં લદાખ અને અરૂણાચલ પ્રદેશમાં ગ્રહણ દેખાશે

June 10, 2021 215

Description

આજે વર્ષનું પ્રથમ સૂર્યગ્રણહ છે. 148 વર્ષ પછી શનિજયંતિ પર સૂર્યગ્રહણનો યોગ છે. ભારતમાં લદાખ અને અરૂણાચલ પ્રદેશમાં ગ્રહણ દેખાશે.

Leave Comments

News Publisher Detail