મોરબીઃ હળવદના કીડી રણમાં ઘુસ્યા નર્મદાના પાણી

May 24, 2021 845

Description

મોરબી હળવદના કીડી રણમાં નર્મદાના પાણી ઘુસી ગયા છે. રણમાંથી મીઠું બહાર કાઢવાના રસ્તા બંધ થઈ ગયા છે. ધાંગધ્રા બ્રાન્ચ કેનાલના પાણી રણમાં ફરી વળ્યા છે. વાવાઝોડાને કારણે મોટા પ્રમાણમાં મીઠામાં નુકસાન થયું છે.

 

Leave Comments

News Publisher Detail