લગ્નમાં 50થી વધુ લોકો ભેગા થશે તો કડક કાર્યવાહીનો આદેશ

April 21, 2021 1925

Description

હવે લગ્નમાં ભીડ ભેગી કરતા પહેલા ચેતજો. આ મામલે CM એ કડક કાર્યવાહીના આદેશ આપ્યા છે. હવે લગ્નમાં 50થી વધુ લોકો ભેગા થશે તો કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે અને કોઇ લગ્નમાં વધુ લોકો ભેગા થાય તો પોલીસની જવાબદારી રહેશે.

Leave Comments

News Publisher Detail