મોરબીના વૃક્ષ પ્રેમી વૃદ્ધે અત્યાર સુધીમાં 2000થી વધુ વૃક્ષોનુ જતન કર્યુ

June 5, 2021 680

Description

વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસે આજે આપણે વાત કરશું મોરબીના રાજપર ગામના વૃક્ષ પ્રેમી વૃદ્ધની. જેમણે અત્યાર સુધીમાં 2000થી વધુ વૃક્ષોનુ જતન કર્યુ છે.

Leave Comments

News Publisher Detail