ત્રીજી લહેર સામે લડવા માટે કચ્છમાં તંત્રએ તમામ તૈયારીઓ કરી

June 24, 2021 695

Description

બીજી લહેર એકદમ પૂર્ણતાના આરે છે. અને ત્રીજી લહેરના ભણકારા વાગી રહ્યા છે. ત્યારે આ બંન્નેની વચ્ચેના સમયમાં દરેક જિલ્લાની જેમ કચ્છમાં પણ ત્રીજી લહેરને નાથવા માટેની તૈયારીઓ થઇ ચૂકી છે.

Leave Comments

News Publisher Detail