મોરબીના હળવદમાં વરસાદી માહોલ

June 20, 2021 665

Description

મોરબીના હળવદમાં વરસાદી માહોલ
મગફળીના પાકમાં ભરાયા પાણી
રણજીતગઢ,ઘનશ્યાપુરમાં વરસાદ
સાપકડા,ભલગામડામાં વરસાદ

 

Leave Comments

News Publisher Detail