મોરબીના હળવદમાં જાહેરમાં મેડિકલ વેસ્ટ ફેંકવામાં આવતાં રોષ

April 21, 2021 185

Description

મોરબીના હળવદમાં સરા રોડ પર નંદન સોસાયટી પાસે જાહેરમાં મેડિકલ વેસ્ટ ફેકવામાં આવતા લોકોમાં રોષ જોવા મળ્યો હતો.

Leave Comments

News Publisher Detail