જામનગરમાં દિવાળી ટાણે અનેક જગ્યાએ ફૂડ વિભાગના દરોડા

November 5, 2020 1310

Description

જામનગરમાં ફૂડ વિભાગના દરોડા પાડવામાં આવ્યા. દિવાળી ટાણે અનેક જગ્યાએ ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું. મુખવાસ, મીઠાઈ, ફરસાણની દુકાનોમાં ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું.

Leave Comments

News Publisher Detail