સરકારના તમામ મંત્રીઓને સોંપાઈ જવાબદારી

May 7, 2021 410

Description

સરકારના તમામ મંત્રીઓને સોંપાઈ જવાબદારી
ગામડામાં સંક્રમણ અટકાવવા જવાબદારી સોંપાઈ
સાંસદ, MLA, બોર્ડ નિગમના ચેરમેન કરશે કામગીરી
સોંપાયેલ ગામ કોરોના મુક્ત થાય ત્યાં સુધીની જવાબદારી

Leave Comments

News Publisher Detail