ગુજરાતમાં કોરોનાનો સિરિયલ બ્લાસ્ટ, આંકડા જાણીને ફફડી જશો!

April 20, 2021 275

Description

ગુજરાતમાં કોરોનાનો સિરિયલ બ્લાસ્ટ થયો છે. જેટલી ઝડપથી કોરોનાના દર્દીઓ વધી રહ્યાં છે. એટલી જ ઝડપથી કોરોનાના દર્દીઓ પણ મરી રહ્યાં છે . પરંતુ સરકારી ચોપડે આવતા આંકડમાં ગોલમાલ થતી હોય એવું લાગે છે..

Leave Comments

News Publisher Detail