કોણ ખાઈ ગયું બાળકોનું અનાજ 

August 27, 2020 5900

Description

લૉકડાઉન સમયે એક તરફ માનવતાનો ધોધ વહી રહ્યો હતો. અને બીજી તરફ કેટલાક કટકીબાજો બાળકોનુ મધ્યાહન ભોજનનો કોળિયો છીનવી ગયા. રાઇટ ટુ ઇન્ફર્મેશન એક્ટ હેઠળ માંગવામાં આવેલી વિગત અને હકીકતમાં વિરોધાભાસ જોવા મળ્યો.

Leave Comments

News Publisher Detail