ત્રીજી લહેર માટે રાજ્ય સરકારની તૈયારી: CM

May 7, 2021 845

Description

‘કોરોનાની પહેલી લહેરમાં નીકળ્યા, બીજીમાંથી નીકળી જઈશું’

ત્રીજી લહેર માટે રાજ્ય સરકારની તૈયારી: CM

10 દિવસથી કોરોના પર અંકુશ: CM

તમામના સંયુક્ત પ્રયાસથી સંક્રમણ ઘટ્યું: CM

છેલ્લા 2 મહિનામાં કોવિડ માટે બેડમાં વધારો: CM

વેક્સિનેશનના કાર્યમાં ગુજરાત પ્રથમ: CM

Leave Comments

News Publisher Detail