અમદાવાદઃ કોરોના સંક્રમિત થયેલ બાળકીની સર્જરી કરાઈ

May 7, 2021 830

Description

અમદાવાદમાં જન્મના બીજા દિવસે કોરોના સંક્રમિત થયેલ બાળકી પર જટિલ સર્જરી કરવામાં આવી. જેતપુરમાં રહેતા જગતભાઈની દીકરીનો જન્મ થતા જ મોમાંથી ફીણ વળતું હતું અને તે ખોરાક લઇ નહોતી શકતી. અઢી કિલોનું વજન ધરાવતી કોવિડ પોઝિટિવ બાળકી પર “ટ્રેકિંઓ ઇસોફેંગલ ફિસ્યુલા” ની સર્જરી કરવામાં આવી. આ બીમારી દર 5000 બાળકોએ એક બાળકમાં જોવા મળે છે.

Leave Comments

News Publisher Detail