કોરોનાના સતત વધતાં સંક્રમણ વચ્ચે હવે થોડા રાહતના સમાચાર

May 6, 2021 860

Description

કોરોનાના સજતત વધતાં સંક્રમણ વચ્ચે હવે થોડા રાહતના સમાચાર છે… રાજ્યના જે શહેરોમાં કોરોના હાવી હતો ત્યાં સ્વેચ્છિક લૉકડાઉન અને રાત્રિકર્ફ્યૂને પગલે હવે સંક્રમણમાં ઘટાડો નોંધાવવાનો શરૂ થયો છે…

Leave Comments

News Publisher Detail