સાણંદના ગામડાઓમાં કોરોના દર્દીઓ માટે તમામ વસ્તુઓની સુવિધા કરાઈ

May 7, 2021 890

Description

અમદાવાદ જિલ્લા ખાતે તંત્ર દ્વારા કોવિડ કેર સેન્ટર ખાતે સારી સુવિધા આપવામાં આવી રહી છે. ગામડાના લોકોને સારી સુવિધા મળે અને શહેર સુધી ન જાઉં પડે તેના માટે તમામ વસ્તુની સુવિધા કરવામાં આવી રહી છે. સાણંદ ખાતે કોવિડ કેર સેન્ટર ખાતે યોદ્ધા કમિટી બનાવવામાં આવી છે. દરેક સેન્ટર ખાતે 20 ઓક્સિજન સિલિન્ડર ઉપલબ્ધ કરવામાં આવ્યા છે. કોઈ પણ કોવિડ દર્દીને તકલીફ ન પડે તેના માટે તંત્ર દ્વારા ગામડામાં કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે. કોરોનાના કેસ ઘટે તેના માટે તાલુકા દ્વારા ગ્રાઉન્ડ જીરો પર કમગીરી કરવામાં આવી રહી છે.

Leave Comments

News Publisher Detail