આપની પ્રાર્થના પ્રભુ સુધી ઝડપથી પહોંચાડવા નંદિ મહારાજનાં કયા કરવા ઉપાય

June 9, 2021 755

Description

જ્યાં પણ ભગવાન શિવની પૂજા કરવામાં આવે છે અથવા જ્યાં પણ ભગવાન શિવના મહિમાની વાતો થાય છે ત્યાં નંદીનો પણ ઉલ્લેખ કરવામાં આવે છે. ઘણીવાર જોવા મળે છે કે, નંદીની મૂર્તિ  શિવની મૂર્તિની સામે અથવા તેમના મંદિરની બહાર સ્થાપિત કરેલી હોય છે. ત્યારે આપની પ્રાર્થના પ્રભુ સુધી ઝડપથી પહોંચાડવા નંદિ મહારાજનાં કયા કરવા ઉપાય. જાણીએ શાસ્ત્રી પ્રફુલભાઈ પંડયા પાસેથી.

Leave Comments

News Publisher Detail