અનિંદ્રા દૂર કરવાનો શાસ્ત્રોક્ત ઉપાય

May 3, 2021 305

Description

જ્યારે વ્યક્તિનું મન શાંત ન હોય ક્યારે જ અનિદ્રા જેવી સમસ્યા પેદા થાય છે. તો આજની ખાસ વાતમાં શિવજીને પ્રિય અભિષેક થકી આપની અનિદ્રા દૂર કરવાનો સરળ ઉપાય જણાવશે શાસ્ત્રી પ્રફુલ્લભાઈ પંડ્યા

Leave Comments

News Publisher Detail