Tags

new video Watch Video
જાણો, નોબેલ પુરસ્કારની શરૂઆત કેવી રીતે થઇ હતી

દુનિયાભરના પ્રતિષ્ઠિત પુરસ્કારમાંથી એક નોબેલ પુરસ્કારની જાહેરાત થઇ રહી છે ત્યારે આવો જાણીયે કે કેવી રીતે નોબેલ પુરસ્કારની શરૂઆત થઇ હતી

watch video