ગુજરાતમાં ચર્ચા જગાવનાર ચીખલી કસ્ટોડિયલ ડેથ મામલે 2 આરોપી પોલીસકર્મીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.

September 26, 2021 770

Description

ગુજરાતમાં ચર્ચા જગાવનાર ચીખલી કસ્ટોડિયલ ડેથ મામલે 2 આરોપી પોલીસકર્મીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.. કોણ છે આ પોલીસકર્મીઓ અને કેવી રીતે કસ્ટોડીયલ ડેથમાં સંડોવાયેલા છે. શું છે સમગ્ર ઘટના જુઓ આ રિપોર્ટમાં

Leave Comments

News Publisher Detail