તહેવારોને અનુલક્ષીને બુટલેગરો સક્રિય, વડોદરા પોલીસની લાંલ આંખ

January 12, 2021 260

Description

તહેવારોને અનુલક્ષીને બુટલેગરો સક્રિય બન્યા છે અને અવનવા કિમીયા અપનાવી દારૂની હેરાફેરી કરી રહ્યા છે. જોકે બુટલેગરોના નવા કિમીયા સામે વડોદરા ગ્રામ્ય પોલીસે લાંલ આંખ કરી  છે.

Leave Comments