આ રીતે બનાવીશું ફુદીના પનીર ટિક્કા

September 9, 2018 1805

Description

આવો આજે આપણે શીખીએ ફુદીના પનીર ટિક્કા બનાવવાની રીત. આ રેસીપીથી તમે ઓછા સમયમાં સ્વાદિષ્ટ જીરા રાઇસ ટોસ્ટ બનાવી શકશો.

Leave Comments