ઉપવાસમાં આ રીતે બનાવો ફરાળી દહીંવડા

February 18, 2020 3140

Description

આવો આજે આપણે શીખીએ ‘ફરાળી દહીંવડા’ બનાવવાની રીત. આ રેસીપીથી તમે ઓછા સમયમાં સ્વાદિષ્ટ ‘ફરાળી દહીંવડા’ બનાવી શકશો.

Leave Comments