ભારત આતંકવાદ બાદ આતંકી વિચારધારાને ખત્મ કરવા સજ્જ

October 14, 2019 1340

Description

ભારત જેવા શાંતિપ્રિય દેશને એશિયામાં તમામ બાજુએથી આંતકી પાડોશીઓ જ મળ્યા છે. ત્યારે છેલ્લા થોડા સમયથી આતંકવાદના સફાયામાં લાગેલા ભારતે આતંકવાદને ખત્મ કર્યા બાદ હવે આતંકી વિચારધારાને ખત્મ કરવા માટે કાર્ય કરી રહ્યું હોવાનું જણાવ્યું.

Tags:

Leave Comments