ધ એક્સિડેન્ટલ પ્રાઈમ મિનિસ્ટર અને ઉરીને દર્શકોનો પ્રતિભાવ

January 11, 2019 905

Description

બોલિવુડની બે બહુપ્રતિક્ષિત ફિલ્મો આજે રીલીઝ થઈ ગઈ. ધ એક્સિડેન્ટલ પ્રાઈમ મિનિસ્ટર અને ઉરીને દર્શકો તરફથી કેવો પ્રતિભાવ મળ્યો જોઈ આ અહેવાલમાં.

Leave Comments