પૂણેથી કોરોના રસીના 56.5 લાખ ડોઝ અમદાવાદ સહિત દેશના 13 શહેરોમાં પહોંચ્યા

January 12, 2021 290

Description

રસીકરણની ઘડી હવે સાવ નજીક. પૂણેની સિરમ ઈન્સ્ટિટ્યૂટથી કોવિશિલ્ડ રસીના 56.5 લાખ ડોઝ અમદાવાદ સહિત દેશના 13 શહેરોમાં પહોંચ્યા. 16મીથી રસીકરણ શરૂ થશે.

Leave Comments