દેશમાં કોરોનાની ત્રીજી લહેરનો ખતરો વધ્યો

July 28, 2021 590

Description

દેશમાં કોરોનાની ત્રીજી લહેરનો ખતરો વધ્યો છે. 10%કોરોના સંક્રમણવાળા જિલ્લા વધ્યા છે. 10%થી વધુ સંક્રમણવાળા જિલ્લા 47થી 54 પર પહોંચી. કેરળ અને પૂર્વોત્તરના રાજ્યોમાં સંક્રમણવાળા જિલ્લા વધ્યા.

 

Leave Comments

News Publisher Detail