સપ્ટેમ્બરમાં વરસાદની શરૂઆત દેશના અનેક રાજ્યોમાં કહેર લઈને આવી

September 6, 2021 440

Description

સપ્ટેમ્બરમાં વરસાદની શરૂઆત અનેક રાજ્યોમાં કહેર લઈને આવી છે… ઉત્તરાખંડ, બંગાળ, આંધ્રપ્રદેશ, બિહાર, રાજસ્થાન દરેક રાજ્યોમાં વરસાદ આફત બનીને આવ્યો છે

Leave Comments

News Publisher Detail