હૈદરાબાદ ગેંગરેપ કેસનો મુદ્દો લોકસભામાં પણ ઉઠ્યો

December 2, 2019 680

Description

હૈદરાબાદ ગેંગરેપ કેસનો મુદ્દો લોકસભામાં પણ ઉઠ્યો છે. કેન્દ્રીય સંરક્ષણ મંત્રી રાજનાથસિંહે નિવેદન આપ્યું. તેમનું કહેવું છે કે કાયદો કડક કરવા સરકાર તૈયાર છે. આ કિસ્સા સામે જેટલો રોષ વ્યક્ત કરો તેટલો ઓછો છે. સરકાર કોઇપણ પ્રકારનાં સુઝાવ લેવા તૈયાર.

Leave Comments