દેશભરમાં કૃષિ બિલના વિરોધની આગ આક્રમક રીતે ફેલાઈ

September 26, 2020 530

Description

દેશભરમાં કૃષિ બિલના વિરોધની આગ આક્રમક રીતે ફેલાઈ રહી છે, પંજાબ અને હરિયાણા પુરતો આ વિરોધ સિમિત ના રહેતા હવે દેશના દરેક રાજ્ય સુધી એની અસર પહોંચી છે.

Leave Comments