એક્શનના રિએક્શન માટે સેના માહિતી એકત્ર કરવામાં લાગી

February 15, 2019 1955

Description

આતંકી હુમલાના થોડા કલાકોમાં જ ગૃહ વિભાગે કેન્દ્ર સરકારને રિપોર્ટ સોંપ્યો. તો ક્રુર આતંકી હુમલાના એક્શનના રિએક્શન માટે સેના માહિતી એકત્ર કરી રહી છે..

Tags:

Leave Comments