મોદી સરકારને સુપ્રીમ કોર્ટની લપડાક

January 12, 2021 260

Description

મોદી સરકારને સુપ્રીમ કોર્ટની લપડાક. ત્રણેય કાળા કૃષિ કાયદાઓના અમલીકરણ પર અચોક્કસ મુદ્દત સુધી પ્રતિબંધ. છતાંય ખેડૂતો નારાજ. ખેડૂત નેતાઓએ કહ્યું જ્યાં સુધી સરકાર કાયદાઓ રદ નહીં કરે ત્યાં સુધી આંદોલન ચાલુ જ રહેશે.

Leave Comments