શોપિયાના અવનીરામાં ભારતીય સેનાએ બે આતંકીઓનો સફાયો કર્યો

June 11, 2019 425

Description

મૌસમ કોઇ પણ હોય વાર અને તહેવાર કોઇ પણ હોય. ભારતની સેના દિવસ રાત ઘાટીમાં શાંતિ માટે પ્રયાસ કરી રહી છે. ત્યારે સેનાને મંગળવારે ફરી મોટી સફળતા મળી છે.

Tags:

Leave Comments