પુલવામાનો બદલો અને બદલાવના 30 દિવસ

March 14, 2019 455

Description

પુલવામા હુમલાને આજે એક મહિનો પૂરો થયો છે. ત્યારે આ એક મહિનામાં એવું ઘણું બની ગયું, જે અગાઉ ક્યારેય નથી થયું. કેવો રહ્યો આ એક મહિનો, જોઈએ આ અહેવાલમાં.

Leave Comments