જનતા માટે રાહતના સમાચાર

February 22, 2021 1430

Description

પેટ્રોલ, ડિઝલના સતત વધતા ભાવના વિરોધ વચ્ચે જનતા માટે રાહતના સમાચાર આવ્યા છે. તો બીજી બાજુ સરકારે ભાવવધારા અંગે કંઈ જ ના કરી શકવાનું નિવેદન આપ્યું છે.

Leave Comments

News Publisher Detail