ભારતની અર્થ વ્યવસ્થા પર રિલાયન્સનો મેગા પ્લાન

August 12, 2019 845

Description

મુકેશ અંબાણીએ ભારતની અર્થ વ્યવસ્થાને 5 ટ્રિલિયન ડોલરની બનાવવાના ભારત સરકારના લક્ષ્યને સમર્થન કર્યું તો સાથે સાથે 2030 સુધીમાં ભારતીય અર્થ વ્યવસ્થાને 10 ટ્રિલિયન ડોલર સુધી પહોંચાડવાની વાત પણ કરી હતી.

Leave Comments