3 કૃષિ વિધેયકોને રાષ્ટ્રપતિની મંજૂરી

September 27, 2020 275

Description

ખેડૂતોના વિરોધ પ્રદર્શન વચ્ચે રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદે ત્રણેય કૃષિ વિધેયકો પર હસ્તાક્ષર કરીને તેને મંજૂરી આપી દીધી છે. રાષ્ટ્રપતિની મંજૂરી બાદ હવે આ ત્રણેય કૃષિ વિધેયક એક્ટ બની ગયા છે.

Leave Comments