દેવેન્દ્ર ફડણવિસની ભાજપના ધારાસભ્યોના નેતા તરીકે પસંદ કરાઈ

October 30, 2019 2300

Description

મહારાષ્ટ્રમાં કોની સરકાર બનશે તે અંગે હજુ સ્થિતિ સ્પષ્ટ નથી થઈ. જો કે આ દરમિયાન દેવેન્દ્ર ફડણવિસની ભાજપના ધારાસભ્યોના નેતા તરીકે પસંદ કરાઈ છે. તો શિવસેના હજુ પણ આક્રમક મૂડમાં છે.

Leave Comments