નિર્ભયા કેસના દોષિતોની ફાંસીનો રસ્તો સાફ

January 14, 2020 1115

Description

નિર્ભયા કેસના દોષિતોની ફાંસીનો રસ્તો સાફ થઈ ગયો છે. જેમાં દોષિતોની ક્યુરેટીવ પીટિશન સુપ્રીમ કોર્ટે ફગાવી છે. ત્યારે દોષિત વિનય અને મુકેશે ક્યુરેટિવ પીટિશન કરી હતી.

જેમાં ફાંસીને આજીવન કેદમાં બદલવા અરજી કરી હતી. ત્યારે 22 જાન્યુઆરીએ દોષિતોને ફાંસી થવાની છે. જેમાં દોષિત અક્ષય, પવન, વિનય, મુકેશને ફાંસી આપવામાં આવશે.

 

 

Leave Comments