નેનોસ્કેલ શોધ મેડિકલ ક્ષેત્રે વરદાનરુપ સાબીત થશે

December 5, 2018 560

Description

નેનો ટેકનોલોજી આવ્યા બાદ વિજ્ઞાન ક્ષેત્રે અનેક અભુતપૂર્વ સિદ્ધીઓ હાસલ થઇ છે.. ત્યારે વધુ એક નેનોસ્કેલ શોધ મેડિકલ ક્ષેત્રે વરદાનરુપ સાબીત થશે.. જોઇએ ખબર વિશેષ

Leave Comments