પંજાબમાં બોરવેલમાં પડેલા 2 વર્ષનો ફતેહવીરનું મોત નિપજ્યું

June 11, 2019 800

Description

દેશમાં બોરવેલમાં પડી જઇને અનેક બાળકોના મોત નીપજ્યા છે. ત્યારે ફરી પંજાબમાં બોરવેલમાં પડેલા 2 વર્ષનો ફતેહવીર જીવન સામે હારી ગયો છે.

Tags:

Leave Comments