જાણો દિલ્હીમાં રાષ્ટ્રીય કારોબારીમાં ગુજરાત ભાજપના નેતાઓએ શું કહ્યું ?

January 11, 2019 1265

Description

દિલ્હી ખાતે ભાજપની રાષ્ટ્રીય કારોબારીમાં ગુજરાતના ભાજપના નેતાઓએ નિવેદન આપતા જણાવ્યું હતું કે ગુજરાતમાં લોકસભા ચૂંટણીમાં લોકો ભાજપને મત આપશે…

Leave Comments