ગ્લોબલ હંગર ઈન્ડેક્સમાં ભારત 94મા સ્થાને

October 17, 2020 155

Description

ગ્લોબલ હંગર ઈન્ડેક્સમાં ભારત 107 દેશોમાંથી 94મા સ્થાને છે. રાહુલ ગાંધીએ કહ્યુ છે કે સરકાર ખાસ મિત્રોના ખિસ્સા ભરવામાં લાગેલી છે.

Leave Comments