ચૂંટયેલા સાંસદોની સંપત્તિમાં થયો વધારો

March 19, 2019 695

Description

રાજનીતિમાં આવતની સાથે જ સત્તા પણ મળે અને સાથે સાથે સંપત્તિ પણ હાથમાં આવી જાય છે. એ જ કારણ છે, અમુક નેતાઓની સંપતિ 700% જેટલી વધવા લાગી છે અને એ પણ માત્ર 5 જ વર્ષમાં.

Tags:

Leave Comments