ગુજરાતની લજ્જા ગોસ્વામી ભાગ લેશે વર્લ્ડ પોલીસ એન્ડ ફાયર ચેમ્પિયનમાં

July 19, 2019 1160

Description

વર્લ્ડ પોલીસ એન્ડ ફાયર ચેંપિયનશીપ આ સ્પર્ધા કોઈ ઓલિમ્પિકથી કમ નથી. આ સ્પર્ધામાં ગુજરાતની લજ્જા ગોસ્વામી ભાગ લેવા જઈ રહી છે.

Leave Comments