કોરોના વાયરસ સંક્રમણ વચ્ચે આવ્યા સારા સમાચાર

July 28, 2020 1160

Description

કોરોના વાયરસ સંક્રમણ વચ્ચે સારા સમાચાર આવ્યા છે. પટના AIIMSમાં કોરોના પરીક્ષણમાં આશા જાગી છે. નવેમ્બર સુધીમાં  કોરોનાની રસી આવી શકે છે. પટનામાં 40 વોલિન્ટિયર પર પરીક્ષણ ચાલી રહ્યુ છે.  પ્રાથમિક પરીક્ષણમાં સકારાત્મક પરીણામો સામે આવ્યા છે.

Leave Comments